Skip to main content

Зарядни станции за електрически автомобили от 7.4kW до 150kW

Проектиране и монтаж на зарядни станции за електрически автомобили с различна мощност и предназначение. Можност на станциите от 7.4kW до 150kW.

Възможност за монтаж на открито и закрито, според конретния модел зарядна станция. Опция за четец за банкови карти, което позволява автоматизиране на процеса по самоообслужване и заплащане от клиенти.

Charging stations EV

Работим с марка Wallbox и няколко модели от рзличните серии (Pulsar Plus, Pulsar Max, Pulsar Pro, Commander 2, Copper SB, Orion, Quasar 2, Supernova), покриващи всички нужди:

  • 7.4 kW
  • 11 kW
  • 22 kW
  • 60 kW
  • 150 kW

Проектираме и изграждаме фотоволтаични системи, които могат да захранват (частично или изцяло) тези зарядни станции.