Skip to main content
G-ENERGY INVEST

Г–ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ

Г – ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ предоставя възможност за инвестиции в големи фотоволтаични централи.

Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ

ИНВЕСТИРАНЕ В СОЛАРНИ СИСТЕМИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Базирайки се на нашия дългогодишен опит в изграждането на малки (домашни), средни и големи фотоволтаични централи до 5MW, успяхме да идентифицираме слабите места в процеса по изграждането на соларни системи.

Г – ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ обединява всички добри практики, спeстява време и пари, с което се оптимизира коефициента на възвръщаемост.

Инвестиционна офертаЦенаПлюсове +Сравнение
Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ

Г–ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ предлага:

инвестиция в мощности в голяма фотоволтаична централа!

– без нужда от терен (пестите разходи)!

– много по-ниска първоначална сума (или ако сте решили да инвестирате определена сума, можете да купите повече мощности, водещи до по-голяма печалба)!

– по-бързо въвеждане в експлоатация – 2-4 месеци!

– бърза възвръщаемост на инвестицията: 4-5 години по цени за 2022-2023г.

Ако още не сте уверени, че това е по-добрата инвестиция, свържете се с нас и задайте конкретни въпроси!

+359 887 750 006ЗапитванеКонтакти
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕНА

Цена, сума и срок на инвестицията

– може да се инвестира сума в диапазона от 5 000 до 100 000 лева за закупуване на мощности!

срок на инвестицията: 18 години.

– очакваната възвръщаемост на инвестицията, пресметната по текущите цени на електроенергията за последните 2 години (2022 и 2023), е в рамките на 4-5 години. След това се реализира чиста печалба.

– позволява инвестиция в България, Гърция и Албания (според наличните непродадени мощности).

– подходящо както за домакинства и физически лица, така и за фирми (юридически лица).

+359 887 750 006ЗапитванеКонтакти
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предимства

Предимства при избор на продукт ИНВЕСТ:

– спестява време до началото на работа, с което възвръщаемостта на инвестицията започва по-рано спрямо алтернативни проекти.

– по-ниска сума за първоначална инвестиция, поради работа на едро (а не на парче).

– по-бърза възвръщаемост на инвестицията, поради намалената първоначална инвестиция и по-бързото въвеждане в експлоатация!!

– инвестицията е по-сигурна и рисковете по-малко, защото намалява неизвестните параметри.

– може да се разглежда като финансова инвестиция за определен срок, а не чисто технологична инвестиция!

– намалява и защитава от въздействието на инфлация и други икономически фактори върху инвестицията, чрез продажба на електрическа енергия разпределена равномерно във времето.

– намалява разходите за самостоятелна фирма, счетоводство, загуба на време за всички документални дейности (ежемесечни и ежегодни)…

– Подсигурява се сигурен доход, почти равномерно разпределен.

– Осигурена възможност за съвместно вземане на решение, при наличие на форсмажорни и извънредни ситуации (напр. промяна в законодателството и др.).

+359 887 750 006ЗапитванеКонтакти
Сравнение

Сравнение на Г – ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ и собствена соларна система!

Сравнение между Г – ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ и собствена фотоволтаична централа, разположена вкъщи или на избрано от вас място. За пример вземаме мощност от 20kW.

Г – ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ за 20kW Собствена централа за 20kW
Първоначални разходи:
около 20 000лв.
Първоначални разходи:
Разходи за терен, изграждане, регистрация на фирма, ДДС регистрация, счетоводство; Документи – разрешителни от ЕРП и общината, договори с ЕРП…Около 35 000лв. без ДДС.
Време за въвеждане в експлоатация:
1-4 месеца
Време за въвеждане в експлоатация:
12-24 месеца
Време за възвръщаемост на инвестицията:
4-5 години
Време за възвръщаемост на инвестицията:
6-10 години
Ежемесечни и ежегодни дейности и разходи:
Всичко е включено (мониторинг, експлоатация, поддръжка и гаранционно обслужване) – няма изискване за влагане на време и усилия. Заплаща се 5% от общото количество продадена електроенергия.
Ежемесечни и ежегодни дейности и разходи:
Отчети до 5-то число на месеца за предходен месец. Счетоводство и документация; ДДС справка. Цена: около 100-300лв./месец; около 3000лв. на година, с тенденция човешкия труд да се заплаща все по-скъпо. Поддръжка на соларна система: по договаряне, според изградената система.
Данъчна печалба и данъци:
Индивидуално.
Данъчна печалба и данъци:
Данъчна консултация със счетоводител.
+359 887 750 006ЗапитванеКонтакти

Въпроси и отговори

Имате конкретни въпроси?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем с инвестиционния анализ и оценка на фотоволтаичния проект. Най-честите въпроси ще бъдат публикувани на тази страница.

Кои сме ние, Г-Енерджи ЕООД?

Г-Енерджи ЕООД е фирма с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи, зарядни станции за електрически автомобили, електро инсталации – трафопостове, изграждане на външни електро връзки. Имаме опит с малки, средни и големи фотоволтаични централи до 5MW. Нашият продукт Г-Енерджи ИНВЕСТ е създаден като най-добрата възможност за инвестиция към днешна дата (2023 и 2024).

Кога започвам да получавам първите средства?

Месец след въвеждане в експлоатация на централата, ще бъдат налични пари от първите продажби. Това ще се случи в рамките на 2-6 месеца от направената инвестиция. Свържете се с нас за по-конкретни срокове, според наличните непродадени мощности в различните централи.

Наистина ли мога да инвестирам във фотоволтаични централи в Гърция, Албания и България, по мой избор?

Да, според наличните неразпродадени мощности, можете да инвестирате по ваш избор във всяка от държавите или дори и в трите едновременно. Имайте предвид, че цената за инвестиция е различна за всяка централа, за всеки отделен проект, а очакваните продажби са прогнозни стойности, базирани на няколко години опит. Свържете се с нас за повече информация и конкретни въпроси.

Бизнес планиране и финансови консултации: съдействие за финансиране

Екипът консултанти на G-Energy ще Ви окаже пълно съдействие, когато търсите възможности за финансиране на Вашите идеи с банков кредит или по европейски програми.

Изготвяне на проектна документация

Изготвяне на цялостната проектна документация по ФТЕЦ

Монтаж

Нашите опитни техници гарантират качеството на всяка фотоволтаична инсталация с бърз надежден монтаж.

Гаранционно сервизно обслужване

Гаранция на соларните панели: 18 години.

Като част от всеки успешен проект ние издаваме нашите декларации за качество и сертификати за въвеждане в експлоатация, както и гаранции за правилно извършена работа.