Skip to main content

Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели са един от няколкото елементи, съставящи една фотоволтаична система. В зависимост от мощността на панела и размерите му, от единица площ се добива конкретна електрическа мощност. Работим с монокристални соларни панели, които предоставят максимално качество.

Колкото по-ефективни са панелите, толкова повече енергия се произвежда от една и съща площ. Но площта обикновено не е чак толкова важна за големите централи (важна е предимно за домакинствата).

За големите централи, по-важна е цената на цялата инвестиция за закупуване на оборудване и подготвянето на цялата документация за стартиране на фотоволтаичната централа. В тази връзка се търси панел с максимално добро съотношение цена/качество и цена/ефективност, и а достатъчна гаранция.

Цени на фотоволтаични соларни панели

Цените на фотоволтаични соларни панели напоследък често се променят ежеседмично, поради което предоставяме актуални текущи цени при поискване на конкретен обем панели и в рамките на конкретен период от време.

Цените зависят от цената на доставката на световно ниво, която при текущите геополитически усложнения се повиши няколко пъти. Превозите по море стават все по-несигурни и това може да се отрази като забавяне на бъдещите доставки и повишение на цените.

Марки и модели фотоволтаични соларни панели

Работим с монокристални соларни панели, които предоставят максимално качество. Панелите имат отлична ефективност под широк ъгъл, което предоставя възможност за удобен и лесен монтаж, вкл. по наклона на терена и покрива.

Панелите ТринаСолар имат голяма гаранция (12/25г.) и гарантират малка годишна деградация. Отлична възвръщаемост на инвестицията, по текущи цени.

Препоръчани модели панели:

  • Фотоволтаичен Соларен панел Trina Solar 545W/550W

По-стари модели:

  • Фотоволтаичен панел Trina Solar 380WP
  • Фотоволтаичен Соларен панел Trina Solar – 405W Моно