Skip to main content
Г-Енерджи

Фотоволтаични
системи за дома и бизнеса

Г-ЕНЕРДЖИ ЕООД е специализирана в изграждане на соларни системи и електро инсталации – трафопостове, външни връзки, окабеляване на сгради, зарядни станции за електрически автомобили.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Г-ЕНЕРДЖИ ЕООД е компания, специализирана в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи, зарядни станции за електрически автомобили, електро инсталации – трафопостове, изграждане на външни електро връзки. Компанията реализира проекти в България, Гърция и Албания. Натрупаният опит във времето позволява гъвкавост и иновативни решения, за да задоволи потребностите на инвеститорите. Екип от инженери част електро / част конструкция / част геодезия и електро инсталатори, консултира и изработва технически проекти, както и реализира строително монтажните дейности, според спецификите на всеки един обект.

От 2023 година предлагаме иновативен инвестиционен продукт Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ, който позволява инвестиции в големи фотоволтаични централи в България, Гърция и Албания. Цената е по-изгодна от изграждането на собствена соларна система, а планираната възвръщаемост на инвестицията е около 4-5г.! Повече информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мрежова фотоволтаична система.

Всяка енергийна система, която работи в синхрон с електропреносната мрежа, се нарича мрежова. Мрежовите соларни системи са най – често срещаният и рентабилен вариант подходящ, както за бита, така и за индустрията. Предимствата са намаляване на сметките за ток, дългосрочна инвестиция с бърза възвращаемост. Енергията произведена от мрежовата соларна система може да се използва както за собствени нужди, така и за продажба на електро енергия към местното ЕРП или към свободният пазар. Фотоволтаиците са съвместими с големи и малки производства, магазини, жилищни сгради, полеви станции, където подпомагат или напълно покриват нуждата от електричество на консуматорите. Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня. Правилното проектиране на една фотоволтаична централа е от голяма важност за максималната ефективност при производство и спестяване на енергия за захранване на собствени нужди. Този тип мрежова фотоволтаична система работи винаги и само в синхрон със електроразпределителната мрежа. Основни компоненти на мрежовата соларна система: Соларни панели, Мрежов инвертор, Система за мониторинг. Този тип соларни системи имат два метода на работен режим: Цялото количество произведена енергия да се отдава към мрежата на ЕРП и да бъде продаване; произведената ел. енергия да се използва за собствена консумация.

Виж продукти (скоро)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Aвтономна фотоволтаична система.

Всяка енергийна система, която не е свързана с електропреносната мрежа се нарича автономна. Автономните фотоволтаични системи за дома и бизнеса, включени в продуктовата ни гама са на максимално достъпни цени, предвид високото качество на конкретните разработки. Предимствата на Автономната система са: Осигуряване на пълна енергийна независимост, разликата между мрежовата соларна система и атвономната е, че Автономната работи изцяло независимо от електроразпределителната мрежа. Компонентите на автономната фотоволтаична централа са: Фотоволтаични панели, Соларен контролер, Акумулаторен блок, Автономен инвертор. Проектирането на една автономна централа е многослоен процес, който зависи от множество фактори: Как ще бъде използвана енергията (сезонно-целогодишно), какви електрически уреди машини и съоръжения ще захранва, кога и колко време ще работят консуматорите на електрическа енергия, къде се намира обекта. Автономната енергийна система работи независимо от електропреносната мрежа на ерп, и се използва само за собствена консумация.

Научи повече (скоро)
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хибридна фотоволтаична система.

Всяка енергийна система която има два източника на електрическа енергия се нарича хибридна. Хибридната соларна система дава възможност сами да решавате и контролирате, кога и колко електрична енергия да произвеждате. Как и кога да се използва и как да се съхранява тя. Предимствата на този тип соларна система са решение, както за домакинствата така и за предприятията. Тя дава възможност да се придобие независимост от ЕРП дружествата. Компоненти на хибридната соларна система са: Фотоволтаични панели; Соларен контролер; Акумулаторен блок; Соларен хибриден инвертор; Система за мониторинг и контрол; втори източник на електрическа енергия (ел. мрежа, ветрогенератор, бензинов агрегат). Соларните инсталации от хибриден вид, комбинират възможностите на автономните и мрежовите централи. Хибридните централи взаимстват, най – доброто от двата типа централи. Тези системи могат да комбинират енергията от акумулатора и електропреносната мрежа, но и също така да работят изцяло автономно.

Виж продукти (скоро)

Съставни елементи на фотоволтаична система

Съставни елементи на фотоволтаична система включват няколко задължителни елементи и няколко допълнителни, нужни само за конкретен вид фотоволтаична система. Също така, напр. за инверторите, има различни видове инвертори според вида система – напр. хибридни инвертори, автономни инвертори и др.

Съставни елементи на фотоволтаична система:

  • фотоволтаични панели (*соларни/слънчеви панели) за ток, т.е. за изработка на електроенергия (*да не се бъркат със слънчеви/соларни панели за топла вода!)
  • конструкция за монтаж на соларни панели (различни видове – за покрив, за наземен монтаж и др.)
  • инвертор за фотоволтаична система (за преобразуване на постоянно напрежение DC към променливо напрежение AC)
  • батерии за фотоволтаични системи
  • смарт метър / енергжи метър (Smart meter / energy meter)
  • токов трансформатор за измерване на променлив ток с големи стойности
  • комуникационен модул…, напр. Sungrow WiNet-S Communication Module; Sungrow EYE M4 Web Connector;
  • регистратор на данни (Data Logger) за соларна система
  • трябва ви подходящо място за поставяне на соларните панели и често хората нямат достатъчно място, което ограничава мощността на фотоволтаичната система до наличното място (вижте алтернатива: Genergy Invest)!

Ако желаете да закупите отделни елементи или цяла фотоволтаична соларна система – свържете се с нас за актуални цени и индивидуална оферта!

Нашите услуги.

Оценка анализ на обекта

Ще Ви помогнем с инвестиционния анализ и оценка на фотоволтаичния проект.

Бизнес планиране и финансови консултации: съдействие за финансиране

Екипът консултанти на G-Energy ще Ви окаже пълно съдействие, когато търсите възможности за финансиране на Вашите идеи с банков кредит или по европейски програми.

Доставка на всички необходими материали

Ще Ви снабдим със всички необходими материали за изграждане на Вашата фотоволтаични системи или централа.

Изготвяне на проектна документация

Изготвяне на цялостната проектна документация по ФТЕЦ

Монтаж

Нашите опитни техници гарантират качеството на всяка фотоволтаична инсталация с бърз надежден монтаж.

Гаранционно сервизно обслужване

Като част от всеки успешен проект ние издаваме нашите декларации за качество и сертификати за въвеждане в експлоатация, както и гаранции за правилно извършена работа.