Skip to main content

Контейнери с метална конструкция и къщи от контейнери

Контейнерите със заварена метална конструкция представляват модулна готова конструкция, в различна степен на завършеност, която се премества/доставя от завода вече готова и се монтира с кран. Контейнерите се превозват по пътната мрежа, поради което са със стандартизирани размери (и имат максимална ширина на един модул, съобразена с възможноста за превоз). Имат много широка употреба. Основна функция на контейнерите е модулността – възможността да се свръзват няколко контейнера един до друг, или дори по височина – един върху друг, с което се правят модулни конструкции – офиси, работни помещения, едноетажни и двуетажни къщи и др.

Конструкцията позволява различни варианти за стени, покрив и под, с което може да удовлетвори много изисквания.

Покривите могат да бъдат както плоски, така и двускатни (по-добрия вариант), но във всички случаи има възможност да се монтират фотоволтаични системи за производство на електроенергия. Това е особено подходящо за временни и преместваеми (строителни и други) обекти, където все още няма електричество и позволява автономно захранване в рамките на 1-5 дни!

За сравнение: вижте също сглобяеми къщи с метална конструкция и сглобяеми къщи/гаражи/навеси с дървена конструкция.

Видове контейнери (заварени)

Предлагаме няколко видове контейнери (заварени) и комбинация от всеки от тях. Класификацията на видовете контейнери е по няколко признаци:

Контейнери по тип покрив

Стандартните контейнери са паралелепипед и покривът им е плосък. Но за къщи е прието да има наклонен скатен покрив. Всеки вариант може да има предимства и недостатъци, както и всеки човек може да има различни изисквания. Така че видовете покриви за контейнери са основно:

  • контейнери с плосък покрив
  • контейнери с наклонен двускатен покрив (има 2 вида: двускатен по дължината или двускатен по ширината на контейнерите).

Модулни контейнери според възможността за поставяне на 2-ри етаж един върху друг

Заварените контейнери са модулни, но не за всеки контейнер е предвидена възможността за поставяне на 2-ри етаж един върху друг. Така че тук образно казано имаме 2 основни типа:

  • Модулни контейнери с възможност за поставяне един върху друг на 2 етажа (някои ги наричет усилени контейнери, но важното е, че долния контейнер носи своето тегло и теглото на горния контейнер)
  • Модулни заварени контейнери на едно ниво/един етаж (най-често това са всички скатни контейнери, но има и контейнери с плосък покрив).

Усилени контейнери и контейнери по поръчка

Има клиенти, които търсят усилени контейнери и такива с възможност за поставяне на фотоволтаична система и соларни панели на покрива. Други пък имат повишени изисквания за усилване на пода на контейнерите, с някакви конкретни цели. Има възможност да се правят усилвания и подобрения, но имайте предвид, че това отнема време според текущия график на завода, за да направят вашата поръчка.

Контейнери – оборудване и параметри

Контейнерите имат стандартно оборудване, понякога 1-2-3-4-5 варианти за избор. Може да се избират врати, прозорци, прегради и др. Дебелината на стените също е много важен избор, според предназначението на контейнера. По тази причина, цената е индивидуална, според конкретни нужди.

Цени на Контейнери с двускатен и плосък покрив

Цените на Контейнери с двускатен и плосък покрив са индивидуални и зависят от конкретни нужди.

Вариантите за поставяне и монтаж, зависят от конкретното разположение и възможността да влезе кран… Има опция с над 100-тонен кран да се надскочи друга постройка и да се монтира на труднодостъпно място. Цените за поставяне и монтаж също са индивидуални и трябва да се коментира конкретно вашия случай.

Цената за превоз и доставка на контейнери зависи от местоположението.