Skip to main content

Фотоволтаични системи за дома.

Г-ЕНЕРДЖИ ЕООД е компания, специализирана в проектирането и изграждането на наземни, и покривни фотоволтаични системи с мощност от 5 kW до 5 MW. Ние предлагаме консултации, анализ, проектиране, изграждане и сервиз на самостоятелни слънчеви електроцентрали, и свързани към мрежата. Изпълняваме проекти финансирани от EU.

От 2023 година предлагаме иновативен инвестиционен продукт Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ, който позволява инвестиции в големи фотоволтаични централи в България, Гърция и Албания. Цената е по-изгодна от изграждането на собствена соларна система, а планираната възвръщаемост на инвестицията е около 4-5г.!

Повече информация за Г–ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ
G-ENERGY BULGARIA

Ние ще ви помогнем в целия процес на изграждане на слънчева енергийна система.

Слънчевата енергия е екологична зелена енергия – тя не отделя вредни вещества и не замърсява въздуха или водата. В тази връзка, използването на фотоволтаични слънчеви панели може да се каже, че защитава околната среда. Соларните модули използват пълноценно слънчевите лъчи, така че произвеждат 100% безплатна енергия, която може да бъде използвана за каквото ви душа иска, без да е необходима първоначална голяма инвестиция за тази платформа, независимо дали става въпрос само за закупуването им или за изграждането на такава от самите вас!

Първоначалната инвестиция отнема известни средства, но ще си заслужава, когато видите спестяванията си с течение на времето! Възвръщаемостта на инвестицията е след около 6 години, ако е инсталирана правилно!

Ще направим всичко от начало до край по отношение на изграждането на слънчева система. От съдействие за финансиране до експерти, които могат да ви помогнат да създадете проектната си документация и да се уверите, че тя отговаря на всички необходими стандарти.

Форма за запитване