Skip to main content
G-ENERGY BULGARIA

Реализирани фотоволтаични проекти

Вижте част от нашите реализирани проекти - в домове, бизнес сгради и централи до 5 MW.

Вижте също нашият иновативен инвестиционен продукт Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ, който позволява инвестиции в големи фотоволтаични централи в България, Гърция и Албания. Цената е по-изгодна от изграждането на собствена соларна система, а планираната възвръщаемост на инвестицията е около 4-5г.! Повече информация