Skip to main content

Фотоволтаични системи за бизнеса.

Г-ЕНЕРДЖИ ЕООД е компания, специализирана в проектирането и изграждането на наземни, и покривни фотоволтаични системи с мощност от 5 kW до 5 MW. Ние предлагаме консултации, анализ, проектиране, изграждане и сервиз на самостоятелни слънчеви електроцентрали, и свързани към мрежата. Изпълняваме проекти финансирани от EU.

От 2023 година предлагаме иновативен инвестиционен продукт Г-ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ, който позволява инвестиции в големи фотоволтаични централи в България, Гърция и Албания. Цената е по-изгодна от изграждането на собствена соларна система, а планираната възвръщаемост на инвестицията е около 4-5г.!

Повече информация за Г–ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ
G-ENERGY BULGARIA

Ползите за бизнеса и промишлеността от инсталирането на фотоволтаична система

  • Най-ниската цена на консумираната електроенергия.
  • Намаляване на разходите за електроенергия за предприятието.
  • Ефективно използване на покрива или свободните площи в съседство с него (за да се избегне инвестицията), еднократна инвестиция със 100% възвръщаемост.
  • Безплатна суровина за производство на електроенергия – слънчева енергия.
  • Независимостт от повишаването на цените на електроенергията също е важен фактор, който трябва да се вземе предвид, когато избирате дали да инсталирате фотоволтаична система на работното си място.
  • Съдействие за финансиране или съфинансиране по програми.
Форма за запитване